"Annie"

NO UCH DK UCH Sunwind's Snow Queen

e. NO UCH Milas Snow Fever

u. NO UCH BE JV-10 Sunwind's I'm All Glamour

f. 2017-10-25

HD A, ögon UA valp/vuxen

BIS-valp NCK

5 CERT, 1 R-CERT, 3 R-NORDIC CERT, 1 R-CACIB

Annie med sin Championat rosett, storcert och r-nordic cert!

Annie med sin Championat rosett, storcert och r-nordic cert!

3 år och 8 månader.

3 år och 8 månader.

3 år och 8 månader.

3 år och 8 månader.

2 år och 8 månader

2 år och 8 månader

2 år och 8 månader

2 år och 8 månader

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 2,5 år.

Annie 17 månader.

Annie 17 månader.

Annie 16 månader.

Annie 16 månader.

Annie 8 månader BIS på NCK i Trondheim.
Domare var Birgit Hayward.

Annie 8 månader BIS på NCK i Trondheim.
Domare var Birgit Hayward.

Annie 8 månader

Annie 8 månader

Annie 3 månader och bästa tik-valp

Annie 3 månader och bästa tik-valp

Annie drygt 4½ månad.

Annie drygt 4½ månad.

Annie drygt 4½ månad.

Annie drygt 4½ månad.

Annie drygt 4½ månad.

Annie drygt 4½ månad.

Annie 4 månader.

Annie 4 månader.